June 24, 2010

Vuvuzelas Taking Over

Youtube has taken notice.

1. go to youtube
2. search any video
3. click the small soccer ball icon
4. ???

1 comment:

  1. BzzzZZZZzzzZZzzzZZzzzzZZzzzZzzz

    ReplyDelete